Milieubeleid

Sent Waninge is een bedrijfswagendealer die zich bezig houdt met de verkoop en reparaties van bedrijfsvoertuigen.

 

Als toonaangevend bedrijfswagendealer is Sent Waninge sterk betrokken bij het milieu. Naast het verzorgen van hoogwaardige producten en diensten willen wij ook op een verantwoorde manier met milieuaspecten omgaan.

 

Sent Waninge voldoet minimaal aan alle van toepassing zijnde milieuwet en regelgeving. Door een uitgebreid en gecertificeerd milieumanagementsysteem ISO 14001 vindt een continue aansturing plaats van de organisatie. Het milieubeleid is van toepassing op alle producten en diensten die een effect hebben op het milieu. Met dit milieubeleid is het doel om te voorkomen en verminderen of te beheersen van alle invloeden die een gevolg op het milieu hebben.

 

Hierbij streven we naar continue verbetering op het gebied van VGM.
 

Uitgangspunten om de milieuvervuiling zo gering mogelijk te laten zijn:

  • Het nemen van maatregelen om milieu incidenten te vermijden en de gevolgen ervan te beperken.
  • Goede bewaking van de afvalstromen vanuit de werkplaats.
  • De beste technische en economisch verantwoorde maatregelen en voorzieningen zullen worden getroffen om eventuele nadelige gevolgen voor het milieu tot een minimum te beperken.
  • Het rationeel gebruik van water, energie en grondstoffen.

 

Deze milieubeleidsverklaring wordt kenbaar gemaakt aan alle medewerkers en relevante leveranciers. De directie en medewerkers zetten zich elke dag in om de impact op het milieu zo minimaal mogelijk te laten zijn.

 

Sjarno Waninge
Commercieel Directeur 

 

Hoogeveen 03 januari '19

 
Sent Waninge Acties
Whatsapp service

Whatsapp Klantenservice

U kan ons via Whatsapp bereiken op werkdagen van 08:30 tot 17:00 uur. Voeg ons telefoonnummer toe en stel u vraag via een Whatsapp bericht.

Voeg onderstaand nummer toe: 06 83 11 11 04

We proberen uw bericht zo snel mogelijk te beantwoorden.